02.01.2022r. wyciąg wznawia pracę. Zapraszamy od 9:30