Za oknem wciąż zima, na stoku zalega pokaźna pokrywa sztucznego śniegu, a praca wyciągu w dalszym ciągu jest niemożliwa w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na czas wystąpienia stanu epidemii. W obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji nasza firma skorzystała z możliwości pomocy w ramach tarcz finansowych i antykryzysowych. Subwencje PFR pozwoliły nam utrzymać płynność finansową oraz miejsca pracy osób zatrudnionych w OTW Przy Górze. Prawdopodobnie obostrzenia zostaną przedłużone o kolejny okres, o czym decyzja - zgodnie z doniesieniami, zostanie ogłoszona do końca bieżącego tygodnia. Mamy mimo to nadzieję, że przyszły sezon będzie się malował w bardziej optymistycznych bartwach. Trzymajcie się zdrowo!