Stosując się do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21.12.2020 r. z przykrością informujemy, że od dnia 28.12.2020 r. do dnia 17.01.2021 r. zmuszeni jesteśmy zatrzymać pracę wyciągu narciarskiego. Zgodnie z wytycznymi zabrania się korzystania ze stoków narciarskich. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie zakazu i nieprzebywanie na naszym stoku. Mamy nadzieję na jak najszybsze, ponowne spotkanie!