1. Zapytanie ofertowe - budynek sterówki, ogłoszenie nr 125/27/06/2018

Numer ogłoszenia na portalu ARiMR: 125/27/06/2018.
Link do portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

zapytanie-ofertowe _budynek-sterowki
za.-nr-1-do-zapytania_budynek-sterwki_przedmiar.pdf
zapytanie-ofertowe_budynek-sterwki.pdf

2. Zapytanie ofertowe - przyłącze, ogłoszenie nr 128/27/06/2018

Numer ogłoszenia na portalu ARiMR: 128/27/06/2018.
Link do portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

zapytanie-ofertowe_przycze.pdf
za.-nr-1-do-zapytania_przycze_przedmiar.pdf
za.-nr-2-do-zapytania_przycze_owiadczenie-oferenta.pdf

3. zapytanie ofertowe - transformator, ogłoszenie nr 130/27/06/2018

Numer ogłoszenia na portalu ARiMR: 130/27/06/2018.
Link do portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

zapytanie-ofertowe_transformator.pdf
za.-nr-1-do-zapytania_transformator_owiadczenie-oferenta.pdf

4. zapytanie ofertowe - wyposażenie stoku, ogłoszenie nr 132/27/06/2018

Numer ogłoszenia na portalu ARiMR: 132/27/06/2018.
Link do portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

zapytanie-ofertowe_wyposaenie-stoku.pdf
za.-nr-1-do-zapytania_wyposaenie-stoku_owiadczenie-oferenta.pdf

5. Zapytanie ofertowe - naśnieżanie, ogłoszenie nr 131/27/06/2018

Numer ogłoszenia na portalu ARiMR: 131/27/06/2018.
Link do portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

zapytanie ofertowe_naśnieżanie.pdf
zał. nr 1 do zapytania_naśnieżanie_przedmiar.pdf
zał. nr 2 do zapytania_naśnieżanie_oświadczenie oferenta.pdf